2011 - ET VENDEPUNKT?

Etter 40 år med jevn framgang og få tilbakeslag, kom 2011. I flere svært ulike land er LHBT-rettigheter under angrep. Står vi ved et vendepunkt? Svinger pendelen tilbake?

Først på 1970-tallet fikk homobevegelsen bredt gjennomslag for sivile rettigheter i den vestlige verden. I ti land er det fortsatt dødsstraff, og 80 har straffebestemmelser mot homoseksualitet. Noe helhetlig globalt LHBT-gjennombrudd har vi ikke hatt, men mye har skjedd. Stadig flere land anerkjenner parforhold mellom personer av samme kjønn, og LHBT-rettigheter forstås nå som det de er: Menneskerettigheter. Ytringsfrihet, ikke-diskriminering og rett til familie er ikke særrettigheter. Denne forståelsen har gitt gjennombrudd i land som Argentina, India og Nepal.

Da det spanske sosialistpartiet trosset den katolske kirken og innførte homoekteskap i 2005, sa statsminister José Luis Zapatero: "Et anstendig samfunn ydmyker ikke sine borgere." Han skrev seg selv, sitt parti og sitt land inn i historien. I november tapte sosialistene valget. Påtroppende statsminister Mariano Rajoy vil fjerne ekteskapsloven. Hans konservative parti forsøkte i 2005 å få grunnlovsdomstolen til å erklære ekteskapsloven ugyldig, men tapte. Nå har de flertall og gjør som de vil.

Etter murens fall fjernet det ene tidligere østblokklandet etter det andre sine diagnoser og straffebestemmelser. Noen av dem har nå tatt skritt i motsatt retning. I Lituauen, Ukraina og deler av Russland er det fremmet sterkt diskriminerende lovforslag. Arkhangelsk og St. Petersburg vil innskrenke homofiles ytringsfrihet.

Europarådets generalsekretær Thorbjørn Jagland er urolig. På den internasjonale menneskerettsdagen 10.12. slo han fast: ”human rights are for all or they are for none”. Spørsmålet er om han blir hørt. Europeiske ledere vet at LHBT-diskriminering strider mot menneskerettighetene. Men det tjener andre formål: Det trekker oppmerksomheten vekk fra arbeidsledighet, korrupsjon og andre problemer.

I januar ble ugandiske David Kato drept. Han var en av ”100 homos” som i 2010 ble avbildet på forsiden av tabloidavisen Rolling Stone under banneret ”Hang Them”. I Uganda anklages homofile for å stå i ledtog med islamistiske terrorister og parlamentet har diskutert dødsstraff. I land som Malawi, Zimbabwe og Zambia legitimerer myndighetene homofobi. Homoseksualitet stemples som uafrikansk og sykdomsfremmende. I NRKs dokumentar om Mette Marit fikk vi et glimt av dette: Kvinneministeren i Mali påsto at alle homofile er prostituerte. Hun ble satt på plass av kronprinsessen.

Fra 2005 har LHBT-rettigheter vært viktig i norsk utenrikspolitikk. LLH gjør en viktig innsats, det samme gjør norske utenriksstasjoner. I FN har det ikke vært enkelt. Organisasjonen av islamske stater (OIC) og en del katolske land blokkerer. 85 land sto likevel bak en oppfordring om å stanse menneskerettighetsbrudd på bakgrunn av seksuell orientering og kjønnsidentitet.

I Europarådet har jeg opplevd trykket. Da Russland la ned forbud mot Moscow Pride, tok jeg initiativ til en protest som 38 parlamentarikere underskrev. Mange flere lot være. Danske Mogens Jensen protesterte mot hatefulle ytringer i Moldovas parlament. Det resulterte i en motresolusjon med anklager om at han svertet landet. I debatter om likestilling vil mange noe helt annet enn oss. Og de blir flere: Progressive partier går tilbake i Europa. ”Hvorfor kan vi ikke snakke om hyggelige normale familier” snerret en litauer da Europarådet sist debatterte LHBT.

Da LHBT-senteret åpnet advarte Kim Friele mot historieløshet. På 1930-tallet hadde homoseksuelle i Berlin stor frihet. Inntil de ble sendt i leir og gasset i hjel. Totalitære regimer, Hitlers, Stalins og Khomeinis, har én ting felles: Forfølgelse av LHBT. Vi er gode å ha. Som syndebukker.

Økt synlighet har paradoksalt nok gjort kampen mot oss lettere å føre. Er 2011 et vendepunkt i arbeidet for LHBT-personers rett til å leve åpent uten ydmykelse og vold? Jeg er usikker. Bildet er sammensatt, men varsellampene blinker.

Skrevet av Håkon Haugli. Innlegget sto på trykk i Blikk januar 2012.

 

 
ÅPNE FOLKEVALGTE
BROSJYREMATERIELL
NYTTIGE LENKER
HOMOHISTORIE