Enstemmig vedtatt uttalelse fra Homonettverkets årsmøte 13. februar 2012

Rett til å definere sitt eget juridiske kjønn

Transpersoner og personer som opplever kjønnsidentitetsutfordringer i Norge i dag har ingen mulighet til selv å endre juridisk kjønn. Endring av en persons juridiske kjønnsstatus er forankret i forskrift om folkeregistrering § 2-2 5. ledd, som kun sier: ”Fødselsnummeret kan endres når fødselsdato eller kjønnsstatus endres.” Konsekvensen er at det er overlatt til medisinsk personell å fastslå kjønnsstatus. Fastsettelsen blir ikke alltid i samsvar med den enkeltes ønsker. Dette er i strid med blant annet anbefalinger fra Europarådet og Europarådets Menneskerettighetskommissær, idet man anser en persons kjønnsidentitet for å være så personlig og så komplekst at det må anses som integritetskrenkende å kreve noe slikt. Praksisen er også i strid med Yogyakartaprinsipp nr. 3 om retten til anerkjennelse foran loven.

I Norge opererer man også med en “alt-eller-ingenting-tilnærming”, som er i strid med World Professional Association for Transgender Healths (WPATH) Standards of Care og anbefalingene fra Europarådets Menneskerettighetskommissær m.fl. Skal man få endret juridisk kjønn, må man ha fjernet indre kjønnsorganer. Dette gjør at flere går lenger enn de er komfortable med; man tvinges inn i et standardisert format som ikke nødvendigvis passer for alle – eller ting skjer raskere enn man egentlig er klar for.

Rettigheter knyttet til juridisk kjønn og rett til behandling av personer som har fått diagnosen F64.0 har vært og er svært viktige. Diagnosen transseksualisme er følelsen av at det ikke er samsvar mellom kroppen og opplevelsen av kjønnsidentiteten, det er følelsen av å ikke passe inn sjelelig og sosialt. Men det er ikke alle transpersoner som har eller ønsker diagnosen transseksualisme. Transpersoner kan forstås som kjønnsoverskridere som utfordrer, utforsker eller ikke passer inn i vanlige sosiale normer for kjønnsuttrykk. Det er likeverdig om man har en sosial kjønnstilhørighet, en personlig kjønnsidentitet, kjønnsidentifikasjon eller simpelthen behov for å vise sitt kjønnsuttrykk på uvanlig måte.

Homonettverket mener at det er viktig at alle transpersoner og personer som har opplevd kjønnsidentitetsutfordringer får et likeverdig tilbud om behandling. Homonettverket mener det er galt å kreve samtykke til å sterilieres for å endre sitt eget juridiske kjønn. Derfor mener homonettverket at det bør åpnes for endring av juridisk kjønn uten at det kreves medisinske endringer.