Enstemmig vedtatt uttalelse fra Homonettverkets årsmøte 13. februar 2012

FORFULGTE HOMOFILE MÅ SIKRES BESKYTTELSE

Ifølge retningslinjer om kjønnsrelatert forfølgelse skal det tas hensyn til hvordan en homofil asylsøker kan forventes å innrette seg ved retur til hjemlandet.  Etter gjeldende praksis vil en homofil asylsøker få avslag om UDI mener at han eller hun på grunn av frykt for forfølgelse vil gå inn i skapet og leve skjult.  UNE omgjør i liten grad UDIs avslag i disse sakene. Enhver har rett til familie- og privatliv, herunder å inngå i varig forpliktende samliv med den man elsker.  I noen land kan det utløse forfølgelse for homofile.  Homonettverket mener at enhver asylsøker som har en velbegrunnet frykt for forfølgelse skal få beskyttelse.  Ingen homser og lesber skal henvises til internflukt inn i skapet.  

Justisdepartementet har i lang tid hatt dette spørsmålet til behandling. Nå har også UDI bedt departementet om å endre retningslinjene på dette punktet. Sverige, Storbritannia og Nederland har endret praksis for lenge siden. Praksisen er godt fundert i tradisjonell fortolkning av flyktningkonvensjonen.

Det er ingen grunn til å vente mer. Justisdepartementet må endre retningslinjene nå. Ingen homofile som frykter forfølgelse i hjemlandet må få avslag fordi de kan leve i skapet.