Uttalelser


Her finner du en samlet oversikt over vedtatte uttalelser.

 

Uttalelser vedtatt på årsmøtet i Homonettverket 7. mars 2016.

Ja til PrEP i Norge

LHBT-personer må ha beskyttelse på asylmottak og i asylprosessen

Homonettverket støtter ikke forslaget til ny, felles likestillings- og diskrimineringslov!

Likestilling kommer ikke av seg selv – Nasjonal handlingsplan for LHBT

Oppfølging av byrådserklæringen på LHBT området

Uttalelser vedtatt på årsmøtet i Homonettverket 4. mars 2015.

Verdig alderdom for LHBT personer
Ta hatkriminalitet på alvor -
Krever nasjonal LHBT-handlingsplan
Oslo- Verdens beste by på likestilling

Uttalelser vedtatt på årsmøtet i Homonettverket 10. februar 2014.

Nei til samarbeid med Kristelig Folkeparti
LHBT-asylsøkere må sikres beskyttelse på norske mottak
Norges bistand til Uganda må fremme menneskerettigheter

Uttalelse vedtatt på årsmøtet i Homonettverket, 11. februar 2013

Vi må ta vare på den skeive historien

Diskrimineringsvern for personer med BDSM- eller fetisjorientering

Uttalelse vedtatt av representantskapet i Oslo Arbeiderparti 30. oktober 2012

Frihet for alle - uavhengig av kjønnsidentitet og seksuell orientering

Uttalelser fra årsmøtet 13. februar 2012

Forfulgte homofile må sikres beskyttelse
Rett til å definere sitt eget juridiske kjønn
Slipp prestene fri!
Gi lesbiske, homofile og transpersoner en verdig alderdom

Uttalelse fra medlemsmøtet 17. oktober 2011

Å gjøre barn foreldreløse er det motsatte av barnas beste

Uttalelse fra morgenmøtet om hiv/aids 6. september 2010

Hiv/aids: Fra straff til tiltak som virker

Uttalelser fra årsmøtet 2. februar 2010

Reel rett til adopsjon for homofile
Holdninger læres i skolen!
Skape et samfunn som mestrer HIV

Uttalelser fra årsmøtet 10. februar 2009

Et nytt syn på familiepolitikken
Fortsatt nei til regjeringssamarbeid med Krf
Ta hatkriminalitet på alvor
LHBT-ungdoms helse er et politisk ansvar
Lytt til FN - fjern straffelovens § 155
Nei til statsstøttet diskriminering

Uttalelser fra årsmøtet 7. februar 2008

Islamsk Råd må fordømme drap av homofile
Iran

Uttalelser fra årsmøtet 7. februar 2006

Barnas beste settes til side - vi trenger et nytt regelverk for stebarnsadopsjon
Hatkriminalitet er angrep på kjernen i demokratiet
Nei til statlig finansiert homofobi, kvinnediskriminering og rasisme
Fortsatt kamp mot HIV/AIDS
Full religionsfrihet i Norge
Godkjenning av religiøse privatskoler
Arbeidstakeres rettigheter i religiøse organisasjoner

Uttalelser fra årsmøtet 9. mars 2005

Ja til ytringsfrihet, nei til homohets

Uttalelse fra medlemsmøtet 13. desember 2005

Diskrimineringsvern for alle

Uttalelse fra styret 7. september 2004

Familiepolitikk
Arbeidstageres rettigheter i religiøse organisasjoner

Uttalelse fra medlemsmøtet 7. september 2004

Nei til samarbeid med KrF

 

 
ÅPNE FOLKEVALGTE
BROSJYREMATERIELL
NYTTIGE LENKER
HOMOHISTORIE