Om oss

Homonettverket under Skeive Dager i 2012.

Homofile og lesbiske sosialdemokrater er et interesselag i Oslo Arbeiderparti, men vil samtidig være et nettverk for homofile og lesbiske sosialdemokrater i hele landet. Laget arbeider i samsvar med Det norske Arbeiderpartis program, vedtekter og vedtak. Medlem kan enhver bli som er enig i formålet. Homofile og lesbiske sosialdemokrater vil:

  • Sette homopolitikk på den politiske dagsorden.

  • Være referansegruppe for Arbeiderpartiets lokale og sentrale tillitsvalgte i spørsmål som berører homofile og lesbiske.

  • Gjøre Arbeiderpartiets politikk kjent blant homofile og lesbiske.

  • Være en møteplass og debattarena for politisk engasjerte lesbiske og homofile.

Styret  
Vedtekter  

 

 
ÅPNE FOLKEVALGTE
BROSJYREMATERIELL
NYTTIGE LENKER
HOMOHISTORIE