Mini-intervju med André Munkvold

Spørsmål: Hvem er du?
Svar: Jeg er en av alle disse med en fot i begge leire. Jeg er en Harstadgutt og en Oslomann. Vokste opp i en god sosialdemokratisk familie i Harstad, og i skjæringspunktet mellom gutt og mann flyttet jeg til Oslo for å studere på UiO. Bør nok nevnes at det ble minst like mye feltstudie i og rundt byens homosteder. Men tilbake til sak, derav betegnelsene ”Harstadgutt” og ”Oslomann”. Mine barne- og ungdomsår levde jeg i Harstad, og hele mitt voksne liv har jeg bodd i Oslo. Nå bor jeg på Løren i Oslo sammen med verdens flotteste Pål - min ”soon to be husband” - og en gammel pusefrøken på 12 år. I tillegg til mitt politiske liv går noe av fritiden med til kroppslig vedlikehold på Elixia.


Spørsmål:
Hva er du mest opptatt av for tida?
Svar: Fryktelig begrensende spørsmål for en mann som er opptatt av så mangt. Men om jeg må velge ut enkelte saker så er jeg - som mange andre - veldig opptatt av alt som angår 22. juli.

Spørsmål: Hva mener du er den viktigste politiske saken akkurat nå? 
Svar: Jeg mener det er svært viktig å finne fram til en god og fornuftig løsning på surrogatispørsmålet så snart som mulig, både for barna og familiene dette gjelder, være seg homo- eller heterofamilien. Dette er en sak jeg brenner veldig for og jeg ser fram til vi skal diskutere dette i homonettverket.

Spørsmål: Hvorfor er du medlem av Arbeiderpartiet?
Svar: Dette er et spørsmål man kan svare side opp og side ned om, men for å fatte det i korthet vil jeg si at vi skaper fremtiden best sammen og ikke hver for oss. Jeg synes arbeiderbevegelsen er flinke på å uttrykke seg kort og konsist om essensen og vil derfor dra frem de gode slagordene som " alle skal med" og "skape og dele". Jeg ønsker også å sitere fra en tale av Einar Gerhardsen; "De som har hatt og har privilegier, må forstå at friheten ikke blir mindre verd for den enkelte fordi om hele folket blir delaktig i den". Det handler om ønsket om å verne om, og øke alle enkeltmenneskers frihet - ikke kun for de få og de privilegerte.

Spørsmål: Hvilke personer mener du har hatt størst betydning for homokampen i Norge?
Svar: Kim Friele er for min del selve symbolet på homokamp, men også alle foreldre som har stilt seg side ved side med sine homobarn og støttet oss i kampen for retten til å elske hvem man vil.

Spørsmål: Hva er dine beste minner fra valgkampen 2011?
Svar: Jeg har mange gode minner fra valgkampen, men det aller beste er uten tvil den siste fredagsstanden hvor det strømmet på med AUFere og SSUere fra alle kanter, og når de andre partiene stengte sine valgkampboder for kvelden kvitterte vi med å skru på stereoanlegget, fyre opp popcornmaskinen og sørge for fantastisk glad stemning på Karl Johan. Jeg var svært stolt og beæret over å få være sammen med AUF den kvelden.

Spørsmål: Har du et godt råd til regjeringen?
Svar: Som enkeltperson virker det litt stort og skummelt å skulle gi råd, ikke minst et godt råd, til regjeringen. Men dersom jeg skulle adressere et råd dit må det være at de må bli flinkere på tydelig å kommunisere ut alt det bra som regjeringen har fått til, og i den grad det lar seg gjøre konkretisere hvilke kort- og langsiktige mål de har. Vi lever i en veldig tabloid verden i dag, og det krever at regjeringen må ta i bruk klar tale slik at den når fram til det store lag av befolkningen gjennom media, som dessverre selger bedre på skandaler og katastrofer enn godt gjennomført politikk.


Av Marit Johanne Bjerke

 

 
ÅPNE FOLKEVALGTE
BROSJYREMATERIELL
NYTTIGE LENKER
HOMOHISTORIE