Homofile og lesbiske sosialdemokrater

 

Hjem

Aktuelt

I media

Politikk

Om oss

Bli medlem

Kontakt oss

Homonettverket i Ap

                 

Hvem er vi?


Homofile og lesbiske sosialdemokrater er Arbeiderpartiets nasjonale nettverk for homofile og lesbiske. Vi er samtidig et lokallag i Oslo Arbeiderparti.
 

Nyttige lenker

Arbeiderpartiet
AUF 
"Håkon Haugli på Stortinget"
Sosialdemokratiet.no
HBT Socialdemokraterna

LLH
Skeiv Ungdom
ILGA Europe
Gaysir
Blikk

Queer Ecosy
 

Homohistorie


Homohistorisk gjennomgang av Kim Friele.

Les mer

 

 

 
 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINI-INTERVJU MED RAGNAR KVÆRNESS

Av Marit Bjerke

Denne måneden har vi intervjuet Ragnar Kværness. Han er psykolog og seniorrådgiver i Barne- og likestillingsdepartementet. Han har vært medlem av Arbeiderpartiet siden 2000, og medlem av bystyregruppa i Oslo fra 2003 til 2007. Han var med å starte Homofile og lesbis e sosialdemokrater, og satt i styret i flere perioder.

Spørsmål: Hva er du mest opptatt av for tida?
Svar: Masse prosjekter for å videreutvikle og styrke barnevernet i Norge. Barnevernet, som er den viktigste rettsikkerhetsgarantien for utsatte barn og unge, blir ofte urettferdig utskjelt.

Spørsmål: Hva mener du er den viktigste politiske saken akkurat nå?
Svar: Klima- eller egentlig – miljø- og ressurskrisen. Alle – inkludert Ap –må tenke dramatisk annerledes enn i dag. Helt konkret kulle jeg ønske et Ap som sa klart nei til oljeboring i matfatet utenfor Lofoten.

Spørsmål: Hvorfor er du medlem av Arbeiderpartiet?
Svar: Fordi jeg mener den sosialdemokratiske samfunnsmodellen både er mest rettferdig og mest gjennomførbar for å oppnå e godt samfunn.

Spørsmål: Hvilke personer mener du har hatt størst betydning for homokampen i Norge?
Svar: Kim Friele er opplagt. Sammen med en rekke mer eller mindre anonyme personer som kjempet mot forbudet vi absurd no hadde i Norge frem til 1972. I senere tid er det mange, men jeg har lyst til å trekke frem Kjell Erik Øie siden han var sentral for innføringen av både partnerskaps- og ekteskapsloven – med hva de betyr av både praktisk verdi og son symboler. Og - med fare for å virke smiskete, siden dette er homonettverkets medlemsbrev Håkon Haugli. Han var en drivende kraft i lobbyvirksomheten for å gjøre felles ekteskapslov til Aps politikk. Og han kombinerer politisk teft og handlekraft med ekt ngasjement.

Spørsmål: Har du et godt råd til regjeringen?
Svar: Kan jeg gi to? Selv om regjeringen har holdt menneskerettighetsfanen høyt, bør den bli tydeligere i utenriks- og bistandspolitikken. Afghanistan skiller seg spesielt ut. Siden Norge er en del av den internasjonale militærstyrken Karzairegimet er helt avhengig av, har vi et særlig ansvar. Norske soldater – og de internasjonale styrkene - bør fortsatt være i Afghanistan. Alternativet – at Taliban overtar - er verre. Men Norge bør gå i front for å presse Karzai. Regjeringen hans gjeninnførte dødsstraffen det amerikanske okkupasjonsregimet hadde avskaffet. fghansk lov gir dødsstraff for homoseksuelle handlinger. Nylig ble en g journaliststudent dømt til døden for å ha lastet ned en feministisk artikkel fra nettet. Og i for ikke lenge siden vedtok den afghanske regjeringen et lovverk som binder kvinner til hjemmet og i praksis legaliserer voldtekt innenfor ekteskapet. Hvis vi – sammen med de andre landene som stiller soldater – stilte ufravikelige krav til den afghanske regjeringen om å respektere grunnleggende menneskerettigheter, ville vi unektelig ha et ganske sterkt utgangspunkt - siden enhver afghansk regjering er avhengig av militær støtte fra det internasjonale samfunn. Her hjemme bør regjeringen benytte den gyldne anlednin n flertallet i stortingets justiskomite gav dem til å komme ut av hjørnet de har malt seg inn i under behandlingen av st affeloven. Justiskomiteen viser til at Unaids – FN’s organ for bekjempelse av hiv og aids – vil kartlegge sammenhengen mellom smittebekjempelse og lovverk. Men de norske – og de toneangivende internasjonale - fagmiljøene er samstemte: Både eksisterende lov og den loven regjeringen nettopp fikk vedtatt, virker mot sin hensi t. Heller enn å redusere smitte, motvirker begge lovvariantene at folk tester seg. Når vi vinner valget må vi sørge for en kritisk lovgjennomgang, slik stortingsflertallet og Unaids oppfordrer til. Vi trenger ikke vente på hva Unaids kommer frem til. Slik kan vi endre den nye loven før den sannsynligvis trår i kraft i 2011.

Spørsmål: hvordan og hvorfor vinner vi valget i 2009?
Svar: Ved å være tydelige på hva vi står for: Et rettferdig trygt samfunn, som går inn for like muligheter til ulike mennesker. Det betyr at mange av oss må betale noen kr er mer i skatt, men det er ikke en umulig pedagogisk oppgave å formidle at trygghet og kvalitet koster litt. Og at fellesskap faktisk er hva et velfungerende samfunn først og fremst bygger på.


Les tidligere intervjuer her »


 

Hjem     Aktuelt     I media     Politikk     Om oss     Bli medlem     Kontakt oss