Homofile og lesbiske sosialdemokrater

 

Hjem

Aktuelt

I media

Politikk

Om oss

Bli medlem

Kontakt oss

Homonettverket i Ap

                 

Hvem er vi?


Homofile og lesbiske sosialdemokrater er Arbeiderpartiets nasjonale nettverk for homofile og lesbiske. Vi er samtidig et lokallag i Oslo Arbeiderparti.
 

Nyttige lenker

Homohistorie


Homohistorisk gjennomgang av Kim Friele.

Les mer

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MINI-INTERVJU MED ANETTE TRETTEBERGSTUEN
Av Marit Bjerke

Denne gangen er vi stolte av å presentere stortingsrepresentant Anette Trettebergstuen i mini-intervjuet. Hun er en av våre aller viktigste støttespillere og ble nylig nominert på en sikker 2. plass på Hedmark Arbeiderpartis stortingsliste. Anette er 27 år og startet sin politiske løpebane i AUF. Hun var leder for Hedmark AUF i perioden 2002-04 og satt i kommunestyret og formannskapet i Hamar fra 1999 til hun ble valgt inn på Stortinget i 2005. Anette har vært med i Europeisk Ungdom, vært politisk rådgiver for Arbeiderpartiets stortingsgruppe, nestleder i Hedmark Arbeiderparti og sentralstyremedlem i AUF. Som stortingsrepresentant har hun møterett i styret i Homofile og lesbiske sosialdemokrater. På Stortinget er hun medlem av Utenrikskomiteen. Anette er en sentral pådriver i rettighetskampen for homofile både nasjonalt og internasjonalt. Hun var en av de viktigste aktørene i Stortinget for å få igjennom felles
ekteskapslov, lik rett til vurdering som adoptivforeldre og endringene i bioteknologilovgivningen
 

Spørsmål: Hva er du mest opptatt av for tida?
Svar: Akkurat nå er jeg veldig opptatt av straffelovens paragraf 155, den såkalte Hivparagrafen, som justisdepartementet og stortinget nå skal revidere. Jeg er veldig opptatt av at paragrafen må vekk, i all den tid den bidrar til mindre åpenhet blant hiv-positive, skaper stigma og frykt, og dermed virker mot sin hensikt. Som utenrikspolitiker har jeg vært i FN på flere toppmøter om hiv og aids, og et av FNs viktigste mål for å kunne bekjempe spredning, er nettopp å skape mer åpenhet. FNs UNAIDS advarte så sent som i august i år alle land mot å bruke kriminalisering av hiv-positive som virkemiddel. At Norge ikke har lyttet til dette rådet hittil, er for meg uforståelig. Det er på tide å leve opp til våre forpliktelser og vrake en paragraf som ble til i en tid der kunnskapen om hiv og aids var enda mindre enn i dag. Vi må slutte å la kampen mot hiv bli en kamp mot hiv-positive.

Spørsmål: Hva mener du er den viktigste politiske saken akkurat nå?
Svar: Jeg synes jeg jobber med mange viktige saker hele tiden, men akkurat denne uka har jeg brukt mye tid på paragrafen, og siden revidert straffelov legges frem om noen uker må jeg vel nesten svare paragraf 155- det er ikke bare en liten ubetydelig lovparagraf, det er en paragraf som innvirker på mange menneskers liv, som skaper frykt og usynlighet og bidrar til å opprettholde stigmaet mange hiv-positive opplever. Det er en kamp å få folk til å skjønne
akkurat det, hvor viktig og alvorlig dette faktisk er.

Spørsmål: Hvorfor er du medlem av Arbeiderpartiet?
Svar: jeg meldte meg inn i Arbeiderpartiet i 1995 etter å ha vært ekstremt engasjert i EU saken i 1994 (for EU) og ville redde verden helt siden barneskolen. Jeg gikk i alle demonstrasjonstog jeg kunne oppdrive, og engasjerte meg i SOS Rasisme, Antirasistisk Ungdom, NU og Palestinas Venner Hedmark. Så fant jeg ut at jeg hadde lyst til å gjøre noe mer
enn å demonstrere, og fikk lyst til å se hvordan partiene jobbet og fungerte. At det skulle bli et parti på venstresida var åpenbart for meg, og det ble AUF på meg. AUF i Hedmark var store og slagkraftige og jobbet med de sakene jeg brant mest for da jeg meldte meg inn i 1995. Deretter var jeg solgt.
 

Spørsmål: Hvilke personer mener du har hatt størst betydning for homokampen i Norge?
Svar: Alle de homofile og lesbiske som aldri har fått spalteplass men som hver på sin måte gjennom synlighet i nærmiljøer har bidratt til bryte ned fordommer.

Spørsmål: Hvordan og hvorfor vinner vi valget i 2009?
Svar: Vi vinner valget i 2009 fordi vi viser velgerne at vi leverer som vi lovte, og fordi vi vil noe mer: vi har visjoner og ønsker om å oppnå mer sammen, Soria Moria er bare begynnelsen. Ingen vil stemme på oss for det vi har levert alene, vi må vise velgerne hvilke mål vi har for samfunnsutviklinga: at vi ivrer etter å forandre mer, skape mer felleskap og et mer inkluderende Norge


Les tidligere intervjuer her »


 

Hjem     Aktuelt     I media     Politikk     Om oss     Bli medlem     Kontakt oss