Homofile og lesbiske sosialdemokrater

 

Hjem

Aktuelt

I media

Politikk

Om oss

Bli medlem

Kontakt oss

Homonettverket i Ap

                 

Hvem er vi?


Homofile og lesbiske sosialdemokrater er Arbeiderpartiets nasjonale nettverk for homofile og lesbiske. Vi er samtidig et lokallag i Oslo Arbeiderparti.
 

Nyttige lenker

Homohistorie


Homohistorisk gjennomgang av Kim Friele.

Les mer

 


 

 

 
 

 

 

Månedens miniintervjuobjekt
Av Marit Bjerke

Denne måneden intervjuer vi Bjørn Nuland (31). Han er utdannet statsviter fra San Francisco State University og har jobbet som forsker hos Fafo - institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning siden 2006.  

Spørsmål: Hva er du mest opptatt av for tida?
Svar: Jeg har jobbet en stund nå med en søknad om penger til et prosjekt om eldre lesbiske og homofiles helse og omsorgsbehov. Så det tenker jeg mye på. For tiden jobber jeg også med et prosjekt om levekår blant hivpositive i Norge, så det opptar naturlig mye av tiden min. De som i dag blir diagnostisert med hiv må forvente å leve i mange år med viruset og forholde seg til et langt liv med en sykdom som det er knyttet mye stigma til. Jeg synes det er et interessant prosjekt å jobbe med fordi vi vet egentlig lite om hvordan det er å leve med hiv i Norge.
 

Spørsmål: Hva mener du er den viktigste politiske saken akkurat nå?
Svar: Klima er kanskje den viktigste politiske saken akkurat nå. Det blir man ikke minst minnet på hver dag med det merkelige været vi har nå til januar å være. Da er det oppløftende at man har fått til et bredt politisk klimaforlik. Men man må også gå i seg selv og se på sitt eget liv, og de valgene en tar og hvordan de er med å bidra.

Spørsmål: Hvorfor er du medlem av Arbeiderpartiet?
Svar: Jeg synes det er alt for mye vi nordmenn tar for gitt av ordninger som velferdsstaten står for. Der synes jeg at Arbeiderpartiet gjør en god og viktig jobb i å bevare og videreutvikle de sentrale aspektene ved velferdsstaten som er med å gjøre Norge til et bra land å bo i.

Spørsmål: Hvilke personer mener du har hatt størst betydning for homokampen i Norge?
Svar: Det er flere som har markert seg og vært flinke i homokampen i Norge. Jeg har det siste året vært spesielt imponert hvordan Håkon Haugli har vært med å prege debatten og sette viktige homopolitiske saker på dagsorden i mediene.

Spørsmål: Har du et godt råd til regjeringen?
Svar: I forhold til lesbiske og homofile så synes jeg den sittende regjering har gjort mye bra, men samtidig er det mange områder den kan bli bedre på. Karita Bekkemellem sa i fjor høst på konferansen ”Trygghet og mangfold” at hun ønsket at flere av statsrådene skulle være ”homoministre”. Der har noen en lenger vei å gå enn andre. Skal man lykkes i gjøre homofile og lesbiske likestilt heterofile, må man tenke likestilling inn på alle politikkområder.

 

 

Les tidligere intervjuer her »

 

Hjem     Aktuelt     I media     Politikk     Om oss     Bli medlem     Kontakt oss