Homofile og lesbiske sosialdemokrater

 

Hjem

Aktuelt

I media

Politikk

Om oss

Bli medlem

Kontakt oss

Homonettverket i Ap

                 

Hvem er vi?


Homofile og lesbiske sosialdemokrater er Arbeiderpartiets nasjonale nettverk for homofile og lesbiske. Vi er samtidig et lokallag i Oslo Arbeiderparti.
 

Nyttige lenker

Homohistorie


Homohistorisk gjennomgang av Kim Friele.

Les mer

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Månedens miniintervjuobjekt
 

Denne gangen er vårt intervjuobjekt statssekretær Kjell Erik Øie i Barne- og likestillingsdepartementet. Han var politisk rådgiver i Barne- og familiedepartementet fra 2000 til 2001, og ble i 2005 valgt til 2. vararepresentant på Stortinget. Kjell Erik har vært leder av Det norske forbundet av 1948 (forløperen til LLH) og leder i Kirkens Bymisjon.
 

Kjell Erik Øie er intenst opptatt med valgkamp og mener Erling Lae burde få videreføre sitt homoengasjement som vanlig bystyrerepresentant.

 

Spørsmål: Hva er du mest opptatt av for tida? 
Svar: Nå er det valgkamp for alle penga... Preger nok livet mitt en stund fremover. Samtidig er Regjeringens siste budsjettkonferanse nå i slutten av august og det jobber jeg også endel med. Utover det må jeg innrømme at jeg er blitt sykelig opptatt av været denne sommeren.

Spørsmål: Hva mener du er den viktigste politiske saken akkurat nå? 
Svar:
For meg er det viktigste spørsmålet nå om vi fortsatt skal si ja til privatisering og konkurranseutsetting eller om vi skal drive Oslo som et fellesskapsprosjekt. Oslo kommune bør ikke drives som et finanskonsern der nedsalg av eiendommer og internfakturering ser ut til å være Høyresidens symboler på en vellykket politikk. Alle bør lese Fremskrittspartiets Osloprogram. De vil virkelig overlate all eldreomsorg til private... Så håper jeg at Erling Lae kan få ta ut sitt homoengasjement som vanlig bystyremedlem og at det vil bli bevilget penger slik at Laes utmerkede homoplan kan tas frem fra skrivebordskuffen.
 

Spørsmål: Hvorfor er du medlem av Arbeiderpartiet? 
Svar: Fordi Arbeiderpartiet etter min mening er det eneste partiet som kombinerer det å forholde seg til virkeligheten med det å strekke seg mot det ideelle. Det er i det skjæringspunktet vi får til bra politikk. Dessuten har Ap en veldig bra homopolitikk og er et parti der homoengasjementet står støtt også blant heteropolitikere. 


Spørsmål: Hvilke personer mener du har hatt størst betydning for homokampen i Norge
Svar:
Det er veldig mange etterhvert. Min egen sjef Karita Bekkemellem har betydd mye for det heteroseksuelle politiske engasjementet i homopolitikk. Så er vi etterhvert mange synlige homoer i posisjoner hvor vi kan påvirke. Men størst betydning har alle de som står frem på arbeidsplasser og i familien. Det er de som først og fremst endrer holdninger. Så vil jeg nå gjerne ha Håkon Haugli inn i bystyret da. Hans engasjement og ære for Arbeiderpartiets homonettverks enestående posisjon kan ikke undervurderes.   

Spørsmål: Har du et godt råd til regjeringen? 
Svar: He, he. Jeg gir råd til Regjeringen hver dag og er så heldig å være i en posisjon der jeg kan gjøre dette direkte.  

 

Les tidligere intervjuer her »

 

Hjem     Aktuelt     I media     Politikk     Om oss     Bli medlem     Kontakt oss