Åpent møte om Iran

Irans henrettelser av homofile var tema for Homonettverkets åpne møte 28. august. I følge organisasjonen Honan har det islamistiske regimet henrettet 4.000 personer for homoseksuell omgang siden 1980. Nylig endret landet sin straffelov, slik at homoseksuell omgang (sodomi) nå straffes med piskeslag eller dødsstraff. Landet har hele 26 straffebestemmelser mot homofili – bestemmelser som kan ramme enhver person i Iran, fordi de blant annet forbyr det å se på en person av samme kjønn "med begjær". Mahmood Amiry-Moghaddam (Iran Human Rights), Beate Ekeløve-Slydal (Amnesty) og Torgeir Larsen (Utenriksdepartementet) innledet til debatt. Det var fullt hus og debatten handlet blant annet om hvordan Norge kan støtte opp om det sivile samfunn i Iran og markere motstand mot dødsstraff og nedverdigende behandling av LHBT-personer.


Menneskerettighetsbruddene mot LHBT-personer i Iran er godt dokumentert, blant annet i Human Rights Watch sin rapport "We are a buried generation" fra 2010:


Iran er et av 7 land med dødsstraff for homofile, men det eneste landet som systematisk gjennomfører henrettelser. Nylig ble loven endret slik enkelte slike "forbrytelser" heretter kun skal straffes med pisking. I den forbindelse uttalte Ayatollah Javadi-Amoli, en ledende skriftlærd, at "homoseksuelle er mindre verdt enn hunder og griser". Slike holdninger og de barbariske straffemetodene til tross: Iranske homofile organiserer seg og har vunnet en viss anerkjennelse for sin motstand mot regimet.

 

 
ÅPNE FOLKEVALGTE
BROSJYREMATERIELL
NYTTIGE LENKER
HOMOHISTORIE