Bli medlem i Homonettverket i Arbeiderpartiet!


Ordinær kontingent
Halv kontingent


Er du allerede medlem av Arbeiderpartiet?Kontaktinformasjon:

Navn
Gateadresse
Postnummer og -sted
E-post
Telefon
Fødselsdato
 

 
Medlemskontingenten i Arbeiderpartiet er fra 1.juni 2005 kr. 250,- pr.år.
Pensjonister, trygdede, hjemmeværende, arbeidsledige, skoleelever, vernepliktige og studenter betaler halv kontingent (kr. 125).

Homonettverket har kontonummer 7058.05.97422 .

 

 
ÅPNE FOLKEVALGTE
BROSJYREMATERIELL
NYTTIGE LENKER
HOMOHISTORIE