MINI-INTERVJU MED TORUNN ØSTLI

Denne gangen har vi intervjuet Torunn Østli som ble valgt inn i Homonettverkets styre i februar. Torunn har lang LHBT-politisk erfaring fra LLH og sitter nå også i LLHs sentralstyre. Hun er utdannet jurist, jobber i NAV og er gift med Ellen. Følg henne på Twitter: @TorunnOestli.

Hva er du mest opptatt av for tida?
HIV-saken. Altfor mange smittes hvert år av HIV i Norge. Og særlig blant menn som har sex med menn. Det er på tide at Norge tar grep og gjør en innsats på dette feltet. Det gjøres mye godt HIV-arbeid i HIV Norge, LLH og andre organisasjoner, men dette er ikke nok. Helseministeren må ta ansvar og sette saken på dagsorden.

Hva mener du er den viktigste politiske saken akkurat nå?
Homopolitisk: Ukrainas parlament bestemte seg nylig for å støtte et lovforslag som forbyr "homofil propaganda". Dette strider mot menneskerettighetene, i tillegg til at Ukraina bryter de avtaler de har inngått internasjonalt. Her må regjeringen og Stortinget på banen, og gjøre en innsats. Det samme gjelder selvsagt saken i St. Petersburg fra tidligere i år. LHBT-personer internasjonalt blir trakassert, torturert forfulgt og i verste fall henrettet. Dette kan vi ikke lenger tolerere.

Hvorfor er du medlem av Arbeiderpartiet?
Jeg har stor tro på sosialdemokratiet og like muligheter for alle. Alle skal med - uansett farge, form og legning!

Hvilke personer mener du har hatt størst betydning for homokampen i Norge?
Kim Friele er dronninga av homokampen og har vært en bauta i en årrekke! I tillegg har du alle store og små som gjennom mange år har bidratt til homokampen ved å være stolte, åpne og tøffe!

Hva er ditt beste minne fra valgkampen 2011?
Valgkampen 2011 bar preg av det som skjedde en kald sommerdag i juli. Men det ble en verdig valgkamp der alle partier viste stor ydmykhet. Tross valgtap i Oslo, gjorde vi et brakvalg i mange andre kommuner, og Arbeiderpartiet er med på å sette dagsorden over hele landet.

Har du et godt råd til regjeringen?
Avskaff straffeloven paragraf 155. Lovhjemmelen er diskriminerende, stigmatiserende og hensiktsløs.

 

 
ÅPNE FOLKEVALGTE
BROSJYREMATERIELL
NYTTIGE LENKER
HOMOHISTORIE