HIV/AIDS: FRA STRAFF TIL TILTAK SOM VIRKER

 

Åpenhet, kunnskap og villighet til å bruke penger er suksesskriterier for å forebygge spredning av hiv. Homonettverket er glade for den rollen Norge spiller i kampen mot hiv/aids internasjonalt, men bekymret for manglende opptrapping nasjonalt.

2008 var et rekordår for nysmitte av hiv i Norge. I 2009 ble det diagnostisert 282 hivsmittede i Norge. Det er en svak nedgang fra året før, men vi har nå flere hivsmittede årlig i Norge enn ved epidemiens begynnelse på 1980-tallet. Homonettverket er særlig bekymret for at hivtallene blant menn som har sex med menn (msm) er stabile, og for den høye konsentrasjonen av smittetilfeller i Oslo. For msm i Oslo er smitterisikoen mange, mange ganger større enn for befolkningen for øvrig.

Figur: Hiv-infeksjon i Norge 1984-2009 etter diagnoseår (kilde: Folkehelseinstituttet)

 

msis1005fig1

Homonettverket vil:

 
ÅPNE FOLKEVALGTE
BROSJYREMATERIELL
NYTTIGE LENKER
HOMOHISTORIE