Uttalelse vedtatt av årsmøtet i Homonettverket, 11. februar 2013

Diskrimineringsvern for personer med BDSM- eller fetisjorientering

I 2010 ble fetisjisme og sadomasochisme fjernet fra det norske diagnosesystemet slik at det ikke lenger kan brukes som sykdomsdiagnose, men ansees som en seksuell orientering. BDSM er en fellesbetegnelse for seksuelle aktiviteter som omfatter frivilling maktrolle-lek. Flere andre land har, som Norge, fjernet diagnosene fra sitt nasjonale kodeverk, men WHO (Verdens helseorganisasjon) har fortsatt diagnosen i sitt diagnosesystem. Dette støttes ikke lenger av moderne forskning og moderne syn på frivillig seksualitet.

Det er imidlertid lite forskning rundt disse gruppene i Norge og det er lite kunnskap om om BDSM- og fetisjorientering i helsevesenet og på skolene. Gjennom å styrke kompetansen på helsestasjoner, i skolehelsetjenesten, i skolen og i samfunnet forøvrig vil diskriminering og trakassering reduseres, og dette vil bidra til å øke livskvaliteten for denne gruppen.

Homonettverket mener at:

 

 

 
ÅPNE FOLKEVALGTE
BROSJYREMATERIELL
NYTTIGE LENKER
HOMOHISTORIE