Homofile og lesbiske sosialdemokrater

 

Hjem

Aktuelt

I media

Politikk

Om oss

Bli medlem Kontakt oss

Homonettverket i Ap

                 

Hvem er vi?


Homofile og lesbiske sosialdemokrater er Arbeiderpartiets nasjonale nettverk for homofile og lesbiske. Vi er samtidig et lokallag i Oslo Arbeiderparti.
 

Nyttige lenker


Arbeiderpartiet
AUF 
HBT Socialdemokraterna
LLH
Skeiv Ungdom
ILGA Europe
Gaysir
Blikk

Queer Ecosy
 

Homohistorie


Homohistorisk gjennomgang

av Kim Friele.

Les mer

 

 

 

 

 


Welcome to the webiste of the Norwegian Gay and Lesbian Social Democrats. Read more.


Velkommen til Homofile og lesbiske sosialdemokraters nettsider! Noe du savner? Innspill? Kontakt oss gjerne!


Homonettverket  under Skeive Dager i 2006.
Foto: Kjell- Erik Ruud


Hver måned presenterer vi et av medlemmene i Homofile og Lesbiske Sosialdemokrater. Les mer under
"Månedens intervjuobjekt".


Kontakt Arbeiderpartiets homonettverk på
post@homonettverket.no

 


Homofile og lesbiske sosialdemokrater er et interesselag i Oslo Arbeiderparti, men vil samtidig være et nettverk for homofile og lesbiske sosialdemokrater i hele landet. Laget arbeider i samsvar med Det norske Arbeiderpartis program, vedtekter og vedtak. Medlem kan enhver bli som er enig i formålet.

Homofile og lesbiske sosialdemokrater vil:

 • Sette homopolitikk på den politiske dagsorden.
 • Være referansegruppe for Arbeiderpartiets lokale og sentrale tillitsvalgte i spørsmål som berører homofile og lesbiske.
 • Gjøre Arbeiderpartiets politikk kjent blant homofile og lesbiske.
 • Være en møteplass og debattarena for politisk engasjerte lesbiske og homofile.

Vedtekter vedtatt av årsmøtet 2008

 

Styret 2009
 

 
Leder Håkon Haugli
Nestleder Karina Hellum
Internasjonalt utvalg   Gard Realf Sandaker-Nielsen
Studieleder   Marit Bjerke
Sekretær Susann Jørgensen
Arrangementsansvarlig John Trygve Tollefsen
Styremedlem, webmaster og kasserer  Stine Aakre

 

      

StyremedlemBjørn Nuland

Varamedlem Kristin Bergersen
Varamedlem
Geir Skogseth
Varamedlem Bård Nylund
Varamedlem Hanne Marit Øiamo-Holsen

 
 


Hjem     Aktuelt     I media     Politikk     Om oss     Bli medlem     Kontakt oss