Mini-intervju med Stine Aakre

Denne gangen har vi intervjuet nylig gjenvalgt styremedlem i Homonettverket Stine Aakre, som har vært med siden oppstarten i 2004. Stine har hatt mange ulike roller i Homonettverket, og er nå kasserer og webmaster. Hjemmesidene våre, www.homonettverket.no, er det Stine som har utviklet og oppdaterer (nesten) daglig. Stine er gift med Eva, bor på Nesodden og er klimaforsker i sitt "sivile" liv.


Hva er du mest opptatt av for tiden?

At LHBT-rettigheter er under angrep og står så svakt i så mange land, i grell kontrast til situasjonen her hjemme. I vårt naboland Russland vedtok nylig parlamentet i St. Petersburg en "antipropagandalov" som gjør det ulovlig å informere om homofili!

Hva mener du er den viktigste politiske saken akkurat nå?
Fokus på LHBT-rettigheter i norsk utenrikspolitikk er viktig. LHBT-rettigheter er
menneskerettigheter, ikke særrettigheter.

Hvorfor er du medlem av Arbeiderpartiet?
Fordi jeg mener den sosialdemokratiske samfunnsmodellen er den mest rettferdige. Alle skal ha like rettigheter og muligheter.

Hvilke personer mener du har hatt størst betydning for homokampen i Norge?
Kim Friele, Kjell Erik Øie og Håkon Haugli har alle hatt stor betydning for homokampen i Norge. Det har også alle homofile og lesbiske som har valgt å være åpne og som med det har bidratt til å bryte ned fordommer.

Hva er ditt beste minne fra valgkampen 2011?

Sommerens hendelser minnet oss om hvor sårbart demokratiet vårt er. Valgkampen ble spesiell, og fellesskapet og samholdet var det som gjorde størst inntrykk.

Har du et godt råd til regjeringen?

§155 (hiv-paragrafen) i straffeloven må fjernes. Paragrafen virker mot sin hensikt.

 

 
ÅPNE FOLKEVALGTE
BROSJYREMATERIELL
NYTTIGE LENKER
HOMOHISTORIE