Homofile og lesbiske sosialdemokrater

 

Hjem

Aktuelt

I media

Politikk

Om oss

Bli medlem

Kontakt oss

Homonettverket i Ap

                 

Hvem er vi?


Homofile og lesbiske sosialdemokrater er Arbeiderpartiets nasjonale nettverk for homofile og lesbiske. Vi er samtidig et lokallag i Oslo Arbeiderparti.
 

Nyttige lenker

Homohistorie

Homohistorisk gjennomgang av Kim Friele.

Les mer

 

 

 

 

 

 


 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

Månedens miniintervjuobjekt

 


Jan Kolberg Larsen holdt foredrag for 650 tiendeklassinger i Tromsø Kulturhus som del av kampanjen 46664 Arctic

 

Spørsmål: Hva driver du med for tida, Jan?
Svar:
Utenom at jeg er i full jobb som seksjonsleder ved patologosk avdeling, Ullevål Universitetssykehus, er jeg aktiv som hiv-informant i Hiv-Norge, frivillig medarbeider i Helseutvalget og fast spaltist i Blikk. Jeg driver også mitt eget lille hivarbeid via nettstedet Gaysir, der jeg forsøker og både gi veileding og støtte til andre hivpositive, og informasjon til folk som ønsker dialog med en hivpositiv.


 

Spørsmål: Hva mener du er den viktigste politiske saken akkurat nå?
Svar: Først og fremst å sette homopolitiske ting på dagsordenen som rett til adopsjon, kjønnsnøytral ekteskapslov og selvfølgelig for meg; kampen mot hiv. Vi har dessverre de siste årene opplevd en enorm økning på antall nysmitte av menn som har sex med menn, og det som nå er veldig bekymringsfullt er at alderen på de som blir smittet stadig blir lavere. I dag lever et sted mellom 700-800 homofile med hiv-viruset. Hvert tall er for et for mye. Jeg vil også understreke at vi alle må ta opp kampen mot fordommer og stigmatisering, slik at de som er smittet våger å åpne seg, noe som er uhyre viktig.

Spørsmål: Hvorfor er du medlem av AP?
Svar: Jeg tror at min hjertesak nemlig hiv-kampen er mest tjent med et styre som viser toleranse ovenfor homofile og lesbiske. Man kan ikke fronte hivsaken og samtidig diskriminere homofile for dette henger så nært sammen i den vestlige verden. Derfor er jeg fornøyd med den forandringen som kom i høst og lovnader fra medlemmer av den rød-grønne regjeringen om at denne kampen skal opptrappes både internasjonalt og her hjemme.

Spørsmål: Hvilke personer mener du har (hatt) størst betydning for homokampen i Norge?
Svar: Så avgjort Kim Friele. Hun står i en særklasse.Samtidig må vi ikke glemme alle de som har arbeidet i det stille for at homokampen er kommet dit den er i dag.

Spørsmål: Hvilke forventninger har du til den nye regjeringen?
Svar: Å skape mer rettferdig fordeling av de enorme godene som ligger klare for oss. Det gjelder styrking av velferdsamfunnet der vi fortsatt har store utfordringer ved forbedring av eldreomsorgen, bedre muligheter til utdannelse, og bedre satsing til homopolitiske saker der vi fortsatt blir diskriminerte. Igjen kommer ønsket om økt aktivitet i forhold til hivkampen.

Spørsmål: Har du et godt råd til Jens Stoltenberg, Karita Bekkemellem eller en av de andre statsrådene?
Svar: I min kamp mot hiv må rådet være at de blir mye flinkere til å lytte til dem dette virkelig gjelder, nemlig de hivpositive selv. Vi er desverre i altfor mange år blitt "gjemt" bort, og det er igjen en viktig skyld til at hiv-tallene for noen år siden begynte å stige. Mitt motto for å bekjempe hiv er: Åpenhet, dialog, informasjon og samarbeid. Jeg møter hele tiden på påstanden at folk først åpner øynene når det selv står en hivpositiv i front og ikke bare en usynlig organisasjon, men igjen er det viktig med samarbeid.

 

Les tidligere intervjuer her »

Hjem     Aktuelt     I media     Politikk     Om oss     Bli medlem     Kontakt oss