Homofile og lesbiske sosialdemokrater

 

Hjem

Aktuelt

I media

Politikk

Om oss

Bli medlem

Kontakt oss

Homonettverket i Ap

                 

Hvem er vi?


Homofile og lesbiske sosialdemokrater er Arbeiderpartiets nasjonale nettverk for homofile og lesbiske. Vi er samtidig et lokallag i Oslo Arbeiderparti.
 

Nyttige lenker

Homohistorie


Homohistorisk gjennomgang av Kim Friele.

Les mer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Månedens miniintervjuobjekt
 

Denne måneden intervjuer vi Hans Christian Lillehagen som er nominert som Gamle Oslo Arbeiderpartis toppkandidat ved Bydelsutvalget til høsten. Hans Christian er også leder for Grønland-Tøyen-Gamlebyen Arbeiderparti og støttemedlem i Homofile og lesbiske sosialdemokrater.
 


Hans Christian Lillehagen synes Regjeringen drøyer for lenge med endringene i ekteskapsloven.

 

Spørsmål: Hva er du mest opptatt av for tida?

Svar: Jeg er mest opptatt av lokalpolitikk for tida. Gamle Oslo Arbeiderparti har nylig vedtatt sitt program for de fire neste åra og vi har lagt vekt på inkludering og miljø. Det er viktige saker som jeg alltid har vært opptatt av og som er spesielt viktig i bydelen hvor jeg bor. Mange innvandrere får seg ikke jobb i et arbeidsmarked som skriker etter arbeidskraft - det får jeg ikke til å rime. Miljøaspektet på byutvikling og transportløsninger må bli satt mer i fokus. Jeg synes mange, både utbyggere og politikere har et for kort tidsperspektiv og jeg mener det er et offentlig ansvar å sørge for at byplanleggingen blir slik at nye områder formes på en menneskevennlig måte. De private utbyggerne føler ikke nødvendigvis et slikt samfunnsansvar.

 

Spørsmål: Hva mener du er den viktigste politiske saken akkurat nå?
Svar:
Jeg mener privatisering av fellesskapsløsningene er et hån mot samfunnet vi lever i. At viktige verdier kun måles i effektivitet og kroner er jeg grunnleggende uenig i. Den viktigste saken vi har nå er den økende gruppen som ekskluderes fra samfunnet, spesielt innvandrere som ikke blir hørt og som ikke får seg jobb. Det er sløsing av viktige ressurser, samtidig som vi er i ferd med å få en underklasse basert på hudfarge. Det er uakseptabelt. De gruppene som ikke får seg jobb, må tilegne seg kunnskap om hvordan de kommer seg ut av sin situasjon og bli verdsatt i samfunnet. Det gjør meg flau at velferden ikke skal gjelde for alle.

Spørsmål: Hvorfor er du medlem av Arbeiderpartiet?
Svar: Jeg er medlem i AP fordi det er et parti som setter likeverd og felleskapsløsningene i fokus. Dette er verdigrunnlaget vi har og som gjør Norge til et godt land å bo i, for de aller fleste. Arbeiderpartiet er en garantist for at disse verdiene fortsetter å prege samfunnet vårt!

Spørsmål:
Hvilke personer mener du har hatt størst betydning for homokampen i Norge?
Svar: Tidligere var det få synlige homoer i Norge, nå er det mange. Jeg vil nok si at de mange har større betydning i sum, men uten pionerene ville det ikke vært mulig. Jeg tror innføringen av partnerskapsloven var den viktigste milepælen for homokampen, så jeg vil trekke fram de som gjorde det mulig å få flertall i Stortinget for denne loven. Det var blant annet min kollega
Karin Enderud en av ildsjelene bak.

Spørsmål: Har du et godt råd til regjeringen?
Svar: Jeg synes regjeringen gjør en veldig god jobb på de fleste områder, men jeg synes nok det drøyer litt for lenge å få gjennom endringene i ekteskapsloven som åpner for ekteskap mellom to av samme kjønn, med samme rettigheter som ekteskap mellom heterofile.

 

Les tidligere intervjuer her »

Hjem     Aktuelt     I media     Politikk     Om oss     Bli medlem     Kontakt oss