Homofile og lesbiske sosialdemokrater

 

Hjem

Aktuelt

I media

Politikk

Om oss

Bli medlem

Kontakt oss

Homonettverket i Ap

                 

Hvem er vi?


Homofile og lesbiske sosialdemokrater er Arbeiderpartiets nasjonale nettverk for homofile og lesbiske. Vi er samtidig et lokallag i Oslo Arbeiderparti.
 

Nyttige lenker

Homohistorie

Homohistorisk gjennomgang av Kim Friele.

Les mer

 

 

 

 

 

 

Månedens miniintervjuobjekt
 

 


Frode Fredriksen er en av initiativtakerne til homonettverket i Trondheim.
 

Spørsmål: Hva er du mest opptatt av for tida?
Svar: Jeg har akkurat levert et manus til forlag. En oversettelse av en barnebok av den amerikanske forfatteren
Cynthia Rylant og boken hennes Every Living Thing. Den handler om barn i en utsatt posisjon, der de gjennomgår viktige overgangsfaser i livene sine i møte med dyr. Vi kjenner ikke Rylant så godt her i Skandinavia, men hun er veldig populær i USA og Kanada. Som lærer har jeg alltid vært opptatt av disse barna som ikke "passer inn" og som ikke finner seg til rette i skolen, om det nå er snakk om lærevansker eller atferdsproblemer. Ut fra tradisjonell tenkning konkluderer vi som regel med at det er barnet som "er" problemer, vi tenker som regel ikke at det er systemfeil som skaper problemer for barnet. Her har vi fortsatt en stor jobb å gjøre i norsk skolepolitikk. Dette er i høyeste grad også overførbart til "problemet" med homofile barn og utvikling av identitet i et system som styres av "heterofile" konvensjoner.
 

Spørsmål: Hva mener du er den viktigste politiske saken akkurat nå?
Svar: Som lærer er jeg opptatt av å skape større rom for mangfold i utdanningen, at enkeltmennesket skal kunne ha det trygt og godt. Det er dette som gir grunnlag for vekst og utvikling. Ellers står miljøpolitikken høyt i min bevissthet. Vi står overfor atskillige utfordringer i nær framtid, det må vi ta alvorlig. Homopolitisk er fortsatt full likestilling mellom heterofile og homofile viktig, og da mener jeg likestilling på absolutt ALLE felt og nivåer i samfunnet.

Spørsmål: Hvorfor er du medlem av Arbeiderpartiet?
Svar: Arbeiderpartiet er på den riktige sida i forhold til min politiske overbevisning som sosialist. Samtidig har dette partiet et stort og varmt hjerte, jeg føler meg hjemme her.

Spørsmål: Hvilke personer mener du har hatt størst betydning for homokampen i Norge? Svar: Karen Christine Friele har vært en lysbærer i ordets rette forstand. Hennes innsats er uvurderlig og kan ikke måles. Uten henne hadde vi kanskje ikke kommet så langt i homopolitikken som vi har kommet i dag. I dag er Karita Bekkemellem en viktig stemme. Når nyere homohistorie skal skrives, vil Karitas navn skrives med inn med store og tydelige bokstaver. Hun slåss som en løve, jeg lar meg imponere over hennes engasjement, innsikt og varme. Dette gjelder ikke bare hva hun står for overfor oss homser, dette gjelder henne som person og politiker generelt.

Spørsmål: Har du et godt råd til regjeringen?
Svar: Likestilling, likestilling, likestilling, på alle nivåer. Bortsett fra likestilling, er politisk ydmykhet kombinert med djervhet viktige stikkord.

 

Les tidligere intervjuer her »

Hjem     Aktuelt     I media     Politikk     Om oss     Bli medlem     Kontakt oss