Uttalelser vedtatt av årsmøtet 7. februar 2008

ISLAMSK RÅD MÅ FORDØMME DRAP AV HOMOFILE

Den iranske organisasjonen Homan, som representerer homofile og lesbiske iranere, mener at det iranske regimet har henrettet mer enn 4.000 homofile siden 1980. I følge Amnesty International risikerer man i Iran å bli dømt til døden for ikke-voldelige gjerninger som defineres som ”fiendtlighet mot Gud”. Fiendtlighet mot Gud kan være utenomekteskapelige eller homofile forhold. Det iranske rettssystemet krever dødsstraff for mannlig homoseksuell omgang og 100 piskeslag for lesbiske de tre første gangene de blir tatt og dødsstraff for fjerde gang. Homoseksualitet er straffbart med døden i Iran, Saudi-Arabia, Sudan, Yemen og Mauritania.

Leder av Islamsk Råd i Norge Senaid Kobilica sa 8. november til NTB at rådet ”av prinsipielle grunner ikke vil kommentere hva Iran gjør”. Rådets nestleder, Asghar Ali, ville i en debatt i regi av Skeivt Forum ikke ta stilling til spørsmålet med følgende begrunnelse: ”De er sjiamuslimer. Jeg vil ikke ta stilling til det, for jeg vet ikke hva de begrunner disse lovene med.” Oslo Arbeiderparti registrerer at Ali personlig har tatt avstand fra drap av homofile.

Oslo Arbeiderparti fordømmer enhver forfølgelse av homofile og forventer at Islamsk Råd, som de fremste representanter for muslimer i Norge, gjør det samme. Islamsk Råd må ta aktivt avstand fra dødsstraff for homofile. Irans grove brudd på menneskerettighetene kan ikke avfeies som et teologisk tolkningsspørsmål. Alt annet enn en klar fordømmelse, representerer en indirekte aksept av overgrepene. Å ikke fordømme dødsstraff for homofile, er uakseptabelt og fullstendig uforenelig med medlemskap i Arbeiderpartiet.


 

IRAN
Statoil/Hydro er sterkt økonomisk engasjert i Iran, nummer to i Verden etter Kina hva angår henrettelser. Iran har også dødsstraff for homoseksuelle handlinger og en rekke andre ekstreme lover og statlig praksis som representerer alvorlige brudd på menneskerettighetene.

Vi mener likevel ikke at Statoil/Hydro bør trekkes ut av landet, men slik også Amnesty International råder til, at selskapet bruker innflytelsen sin til å presse de iranske myndightene. Staten har, gjennom eierskapet sitt i Statoil/Hydro, mulighet til å pålegge selskapet å gjøre dette. Det bør skje, samtidig som det offentlige Norge bør opprettholde og øke presset mot det iranske regimet. Det må ikke gis et bilde av at oljerikdom gir fripass til krenkelse av de mest fundamentale menneskerettigheter.