Homofile og lesbiske sosialdemokrater

 

Hjem

Aktuelt

I media

Politikk

Om oss

Bli medlem

Kontakt oss

Homonettverket i Ap

                 

Hvem er vi?


Homofile og lesbiske sosialdemokrater er Arbeiderpartiets nasjonale nettverk for homofile og lesbiske. Vi er samtidig et lokallag i Oslo Arbeiderparti.
 

Nyttige lenker

Homohistorie

Homohistorisk gjennomgang av Kim Friele.

Les mer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Månedens miniintervjuobjekt

Denne gang har vi spurt Fred Willy Aamelfot og Sigbjørn Aamelfot som bor i Stokke kommune, der Fred Willy er nestleder i kommunepartiet. Da de inngikk partnerskap i sommer, var de opptatt av at det skulle være et "vanlig" bryllup, og etter mye om og men fikk de bruke den lokale kirken til en markering.

 


Fred W. og Sigbjørn Aamelfot inngikk partnerskap i juli.

Spørsmål: Hva er dere mest opptatt av for tida?
Svar: Norges velstand, spesielt for den enkelte, har aldri vært så bra. Allikevel er store grupper misfornøyde med skattenivå, klager på at rentene går opp etc. Er vi i ferd med å glemme vårt felles ansvar? Er personlig rikdom og frihet i ferd med å ta over? Vi har sterke krefter i det politiske miljøet som skriker om at det enkelte individ skal få større frihet og disponere sin andel av oljerikdommen selv. Vi mener at dette er en helt feil vei å gå. Å ha en sterk, trygg og ikke minst en forutsigbar offentlig velferdsordning er svært viktig for det enkelte individ. Men vi må heller ikke glemme at samfunnet er i store endringer og at det offentlige må bli flinkere til å se nye behov og muligheter. Norge må fortsatt være aktiv internasjonalt. Reformarbeidet i FN er svært viktig for at respekten for FN skal opprettholdes. Vi må være en aktiv fredsmegler og utvikle vårt bistandsarbeid.

 

Spørsmål: Hva mener dere er den viktigste politiske saken akkurat nå?
Svar: Som de fleste andre mener vi at skole og eldreomsorg er viktig. Dette er en av basistjenestene for det offentlige og grunnpilarer i et samfunn. Og de aller fleste er enige om at disse tjenestene skal være gode. Skolesektoren har sterke interessegrupper; som for eksempel foreldre og arbeidstakerorganisasjoner. Men i eldreomsorgen er det annerledes. De fleste av oss som er under pensjonsalderen har som oftest mye annet å ha fokus på enn de eldre, selv om alle er enige om at de fortjener om god alderdom. De eldre selv har ofte ikke mulighet eller ressurser til å ta opp kampen, og blir en stilltiende gruppe. Hvorfor ser vi ikke engasjerte politikere som virkelig jobber med eldresaken, også utenfor valgkampen? Etter å ha opplevd at oldeforeldre og besteforeldres kamp (jeg vil faktisk kalle det en kamp) for nødvendig pleie og omsorg, er det skremmende å se at slik har det vært i mange år. Man kan nesten tro at jo større mistrivsel det er for de gamle, jo større "svinn" blir det. Denne gruppen fortjener respekt og omsorg fra et moderne samfunn. De er faktisk en ressurs for samfunnet, ikke minst på det menneskelige planet.

Spørsmål: Hvorfor er dere medlemmer av AP?
Svar: Vi hadde begge besteforeldre som var aktive i politikken. Min mormor, satt i flere perioder i Herredsstyret. Etter at hun var ferdig med fjøset, syklet hun 1 mil til møte. Engasjement var hennes motivasjon. Vi ser vel ikke helt dette hos våre foreldre, men vi har tatt opp "arven". Jeg husker spesielt at 1. mai var noe stort for dem. Denne dagen hadde morfar findressen på, noe jeg alltid har i tankene den dagen. Vi mener begge at solidaritetstanken er svært viktig. Goder skal deles og det er viktig med en god og fungerende offentlig sektor. Det er altfor mange i dagens samfunn som kun tenker på seg selv og ikke er opptatt av samfunnet rundt seg.

Spørsmål: Hvilke personer mener dere har (hatt) størst betydning for homokampen i Norge?
Svar: Vi har flere ganger møtt Kim Friele. Å høre henne fortelle om homokampen gir enorm motivasjon og pågangsmot. Kim og andre som kjempet den første store kampen, har vært viktige forbilder for oss begge. I dag er det mange, i de fleste posisjoner, som fronter homokampen. Det er viktig at det finnes forbilder for oss homofile innenfor alle miljøer. Innenfor Den Norske Kirke, offentlige myndigheter og privatperson. For oss har støtten fra Gunnar Stålsett, Rose-Marie Køhn og Karita Bekkemellem betydd mye. Det er selvfølgelig opp til hver enkelt om "hvor offisielt" den legningen man har skal være. Men personlig vet vi hvor viktig det er for den enkelte å ha rollemodeller som man identifisere seg med. Og det vel så viktig at det finnes "helt vanlige, kjedelige mennesker" rundt i lokalmiljøet som er åpne homofile. Dette mener vi er med på alminneliggjøre oss homofile. Dessverre er dette fortsatt nødvendig i mange lokalsamfunn

Spørsmål: Har dere et godt råd til regjeringen?
Svar: For oss som er aktive i lokalpolitikken, er det utfordrende å møte FRPs uendelige tirade av enkle løsninger på alle mulige utfordringer som en mindre kommune står ovenfor. Vi mener at dette er en av årsakene til at folk mister respekt for politikere, siden man skaper inntrykk av dette er en gjeng inkompetente tullinger som ikke får til noe som helst. Det er derfor viktig at Regjeringen virkelig får frem sin politikk, også lokalt. Vi har også tiltro til at Regjeringen får til en kjønnsnøytral ekteskapslov og adopsjon for homofile. Vi må igjen bli et foregangsland for de homofiles rettigheter – det er nå vi har muligheten.

 

 

Les tidligere intervjuer her »

Hjem     Aktuelt     I media     Politikk     Om oss     Bli medlem     Kontakt oss